Środowisko

  • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

  • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

  • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

W trosce o środowisko

Orzeł Biały, będąc liderem na rynku recyklingu akumulatorów ołowiowych, poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności za ochronę środowiska. Specyfika branży spowodowała, że szczególny nacisk w Spółce kładzie się na wdrażanie i rozwijanie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i wykorzystaniem wszystkich materiałów powstających w procesie recyklingu złomu akumulatorowego. Każdy program opracowywany jest pod kątem optymalizacji procesu recyklingu akumulatorów, jak również obniżenia ilości wytwarzanych odpadów, możliwości ich powtórnego zagospodarowania, a także przetworzenia odpadów innych firm, w szczególności odpadów zawierających związki ołowiu.

Zdając sobie sprawę z konieczności ciągłego unowocześniania procesu technologicznego i dbania o środowisko Spółka wdraża nowe technologie i procesy mające wpływ na dalsze ograniczanie oddziaływania zakładu na środowisko oraz poprawę kondycji finansowej Spółki.

Spółka dąży do rozwinięcia technologii odzysku produktów użytecznych z odpadów. Produkcja przebiega w zamkniętym cyklu, co oznacza, iż wszelkie odpady powstałe w wyniku utylizacji akumulatorów zostają przetworzone i zagospodarowane oraz część z nich składowana, a wszystko zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi.

Działalność Orła Białego w pełni wpisuje się w ogólnoeuropejskie i krajowe programy i działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Przykładem tego są uzyskane przez Spółkę dofinansowania projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Norweski Mechanizm Finansowania. Cały cykl produkcyjny prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami jakościowymi i środowiskowymi.

Troska o środowisko została doceniona poprzez przyznanie Spółce szeregu nagród:

  • Nagroda "Zielony Laur" edycja V wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie ekologii (2008)
  • Nagroda Lider Innowacji IX edycja konkursu za zastosowanie niskotemperaturowego przetopu frakcji metalicznej z przerobu akumulatorów (2009)
  • Świadectwo Czystej Produkcji wydane 16 kwietnia 2014 roku podlegające weryfikacji do 31 grudnia 2015 roku
  • Dyplom potwierdzający wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości z 21 marca 2014 roku
  • Dyplom „Dojrzały w Czystszej Produkcji” został przyznany Spółce za wieloletnią działalność w systemie Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w dniu 9 czerwca 2014 roku

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ