Środowisko

  • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

  • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

  • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

Dofinansowania i projekty UE

W latach 2011-2014 Spółka Orzeł Biały S.A. zrealizowała w ramach szeroko zakrojonego Programu Inwestycyjnego o łącznej wartości około 78,8 mln zł, dwa projekty współfinansowane ze środków publicznych

Projekt I

„Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych” dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki z...

Projekt II

„Racjonalizacja gospodarki odpadami niebezpiecznymi poprzez zakup instalacji do przerobu złomu akumulatorowego”, na realizację którego Spółka uzyskała preferencyjną...

Zapytanie ofertowe

Orzeł Biały S.A. zaprasza do zapoznania i złożenia oferty na budowę instalacji badawczej  

Projekt III

Tytuł projektu:  Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad weryfikacją innowacyjnej koncepcji zagospodarowania odpadu w postaci elektrolitu ze zużytych akumulatorów...

Zrealizowane projekty pozwolą Spółce Orzeł Biały S.A. na rozwój kompetencji technologicznych, a w konsekwencji ugruntowanie pozycji lidera rynku krajowego w branży recyklingu ołowiu, a także wzmocnią jej konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ