Środowisko

 • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

 • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

 • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

Odpowiedzialność społeczna


Orzeł Biały od początków swojej działalności związany jest z Piekarami Śląskimi. Spółka wspiera lokalną społeczność i jej inicjatywy finansując działalność stowarzyszeń, klubów sportowych, placówek medycznych i szkół. 

Wśród wspieranych inicjatyw i instytucji lokalnych znajdują się:

 • Klub Emerytów i Rencistów przy Orzeł Biały
 • Konkursy organizowane przez EkoPark
 • Lokalne kluby sportowe
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników - Koło przy Orzeł Biały
 • NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowa Komisja Związkowa „Orzeł Biały”
 • Śląskie Stowarzysze Pomocy Dzieciom „Bratek” z siedzibą w Piekarach Śląskich z przeznaczeniem na organizację wyjazdów profilaktyczno-leczniczych dla dzieci z podwyższonym poziomem ołowiu we krwi
 • Program profilaktyczny „Stop ołowicy” prowadzony przez spółkę Med-Orzeł z przeznaczeniem na poszerzoną diagnostykę i ewentualne leczenie dzieci zamieszkałych w Piekarach Śląskich
 • Szpital Miejski w Piekarach Śląskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego
 • Dom Dziecka nr 1 w Bytomiu z przeznaczeniem na organizację pikniku
 • Szkoły i Przedszkola w Piekarach Śląskich

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ