Środowisko

  • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

  • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

  • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

W trosce o środowisko

Orzeł Biały od początków swojej działalności związany jest z Piekarami Śląskimi. Spółka wspiera lokalną spoleczność i jej inicjatywy finansując działalność stowarzyszeń, klubów sportowych, placówek medycznych i szkół.  Wśród wspieranych inicjatyw i instytucji lokalnych znajdują się: Klub Emerytów i Rencistów przy Orzeł Biały Konkursy organizowane przez EkoPark Lokalne kluby sportowe Stowarzyszenie Inżynierów i Techników - Koło przy Orzeł Biały NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowa Komisja Związkowa „Orzeł Biały” Śląskie Stowarzysze Pomocy Dzieciom „Bratek”...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie