Oferta

  • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

  • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

  • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Najwyższe standardy jakości

Najwyższa jakość wytwarzanych produktów dla Spółki Orzeł Biały to zawsze priorytet. Zaufanie klientów zobowiązuje, dlatego Spółka nieustannie modernizuje swój zakład, posiada bardzo nowoczesne linie produkcyjne, kilkuetapowy system kontroli procesu produkcji i stale inwestuje w pozyskiwanie oraz wdrażanie najnowocześniejszych technologii.

Mając na względzie specyfikę prowadzonej działalności polegającej na odzysku i recyklingu odpadów ołowiowych oraz zużytych akumulatorów nadrzędnym celem Orzeł Biały jest prowadzenie procesów wykorzystujących innowacyjne technologie produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i higieną pracy, poprzez wyznaczanie i realizację celów jakościowych, środowiskowych i BHP.

Dbałość o jakość ma początek w fazie powstawania planów produkcyjnych, poprzez zakupy surowców niezbędnych do produkcji, optymalne utrzymanie maszyn i urządzeń, w tym zakupy materiałów i usług na potrzeby remontowe, inwestycyjne i eksploatacyjne, na fazie produkcji i kontroli jej przebiegu kończąc.

Nasze działania prowadzimy w sposób celowy i zorganizowany, wdrażając, stosując i doskonaląc metody zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015,
PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, wymaganiami prawnymi i innymi, które dotyczą organizacji i wyznaczonych w organizacji aspektów środowiskowych. 

Systemy te dają naszym Klientom pewność i gwarancję, że spełnione będą ich wymagania, podnoszą wiarygodność naszej firmy, a w konsekwencji umacniają naszą pozycję rynkową.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ