Oferta

  • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

  • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

  • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Produkty

Zakłady Orła Białego znajdują się w sercu środkowoeuropejskiego centrum przemysłu motoryzacyjnego. W odległości kilkuset kilometrów od Piekar Śląskich zlokalizowane są dziesiątki fabryk samochodów i setki zakładów produkujących podzespoły, w tym również akumulatory samochodowe. Stopy produkowane w Spółce trafiają m.in. do największych producentów akumulatorów. Producenci z surowca pierwotnego wytwarzają głównie ołowie miękkie w jakości 99,99 (Pb0) i 99,985 (Pb1), które są wykorzystywane do produkcji proszków ołowiowych i proszków tlenku ołowiu oraz w niewielkim stopniu stopy ołowiu.

Producenci z surowca wtórnego (w tym Orzeł Biały) produkują głównie ołowie miękkie w klasie 99,97 (Pb2), stopy wapniowe i stopy antymonowe wykorzystywane głównie do produkcji płytki akumulatorowej, klem, łączników i innych podzespołów akumulatorowych. 

Ze względu na lokalizację Polski w centrum środkowoeuropejskiego przemysłu motoryzacyjnego i bliskość licznych fabryk samochodów i ich kooperantów w tym producentów akumulatorów, stopy ołowiu produkowane w Polsce trafiają do odbiorców zlokalizowanych w całym regionie. Biorąc pod uwagę fakt, że akumulatory są częściami eksploatacyjnymi i muszą co kilka lat zostać wymienione, popyt na stopy ołowiu nie jest całkowicie uzależniony od kondycji branży motoryzacyjnej i popytu na nowe samochody.

Ceny sprzedaży stopów ołowiu oparte są na notowaniach tego metalu na Londyńskiej Giełdzie Metali, które podlegają znaczącym fluktuacjom m.in. pod wpływem światowego popytu i koniunktury na rynkach finansowych. Spółka zgodnie z wdrożoną strategią i procedurami zabezpiecza się od ryzyka zmian notowań na LME. Dla rentowności przedsiębiorstw w branży duże znaczenie mają również ceny złomu akumulatorowego. Ze względu na działalność szarej strefy i nielegalny wywóz złomu za granicę, ceny złomu akumulatorowego są obecnie w Polsce na wysokim poziomie, co negatywnie wpływa na rentowność recyklerów. Exide Technologies w Poznianiu, Enersys Holding Europe w Bielsku Białej i Arras (Francja). Bliskość odbiorców jest obok bogatej oferty i wysokiej jakości produktów jedną z największych przewag konkurencyjnych Orła Białego. Aktualnie do odbiorców zlokalizowanych poza granicami Polski trafia ok. połowa produkcji Spółki.

Kluczowe rynki zbytu obrazuje poniższa mapa:

 

 

 

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ