Oferta

  • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

  • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

  • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Proces recyklingu

Produkcja zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu odbywa się w kilku, ściśle ze sobą powiązanych etapach.

Pierwszym krokiem jest pozyskanie surowca. Dzięki działającej w całej Polsce sieci odbierającej zużyte akumulatory Orzeł Biały ma zapewniony dostęp do surowca. Aby w większym stopniu wykorzystywać moce produkcyjne zakładu, spółka regularnie importuje surowce uzupełniające. Zużyte akumulatory, jak wszystkie inne surowce będące odpadami niebezpiecznymi, są transportowane w specjalnych, szczelnych pojemnikach do zakładu w Piekarach Śląskich.

Wszystkie komponenty zużytych akumulatorów poddawane są recyklingowi.

Po pozyskaniu i przetransportowaniu surowca rozpoczyna się właściwy proces produkcyjny, którego pierwszym etapem jest recykling zużytych akumulatorów ołowiowych, który obejmuje wydzielenie poszczególnych frakcji: elektrolitu, pastę ołowionośną, frakcję metaliczną i frakcję tworzyw sztucznych. Elektrolit jest neutralizowany, przetwarzany do postaci gipsu, a następnie składowany. Polipropylen po pokruszeniu i oczyszczeniu przerabiany jest na granulat i sprzedawany. Pasta ołowionośna i frakcja metaliczna trafiają natomiast do oddziału hutniczego, który jest kolejnym etapem procesu produkcyjnego.

W piecach hutniczych odbywa się proces przetopu frakcji metalicznej i pasty ołowiowej uzupełnionych o złom żelaza oraz sodę. Każdy z czterech pieców zainstalowanych w zakładach Orła Białego współpracuje z wysokosprawnym układem oczyszczania gazów technologicznych, co minimalizuje wpływ zakładu na środowisko.

Produktem przetopu jest ołów surowy, który w kolejnym etapie procesu trafia do rafinerii, gdzie w wyniku procesów rafinacji powstają wysokogatunkowe stopy ołowiu oraz ołów rafinowany. Dzięki automatycznej kontroli temperatury w jakiej przebiega proces technologiczny Orzeł Biały gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność produkowanych stopów.

Działalność produkcyjna w zakładach Orzeł Biały charakteryzuje się cyklem produkcyjnym, w którym odpady zostają przetworzone i zagospodarowane lub składowane.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ