Oferta

  • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

  • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

  • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Polipropylen

W wyniku zastosowania mechanicznego przerobu złomu akumulatorowego następuje odzysk wszystkich jego cennych składników złomu. Spółka uzyskuje wysoki stopień rozdziału metalu od tworzyw sztucznych.

Uzyskana w wyniku rozdziału złomu frakcja tworzyw sztucznych poddawana jest powtórnemu kruszeniu i oczyszczaniu, a następnie transportowana na Oddział Produkcji Polipropylenu. Tam przygotowany półprodukt na specjalnych liniach technologicznych poddawany jest uplastycznianiu i granulacji. Otrzymany regranulat stanowi produkt handlowy sprzedawany w kraju i za granicą producentom różnego rodzaju elementów polipropylenowych.

Kontakt do działu handlowego.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ