Oferta

  • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

  • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

  • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Ołów i stopy ołowiu

Orzeł Biały wytwarza zarówno produkty z grupy ołowiów miękkich, jak również kilkadziesiąt rodzajów stopów wapniowych i antymonowych. Od 2002 roku, czyli od uruchomienia własnej rafinerii, Spółka we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych z Gliwic opracowała szeroką gamę produktów. W ostatnich latach Orzeł Biały sukcesywnie zwiększa udział w produkcji zaawansowanych technologicznie stopów uszlachetnionych wapniem, antymonem i innymi metalami.

Strukturę sprzedaży w 2019 r. obrazuje poniższy wykres:

 

 

Uruchomiony w 2014 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy pozwala na opracowywanie jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu oraz dalsze zwiększanie ich udziału w strukturze produkcji. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w ścisłej współpracy z największymi odbiorcami Orła Białego. W ten sposób, już na etapie opracowywania produktu Spółka zapewnia sobie odbiorców na swoje wyroby.

Głównymi odbiorcami Orła Białego są najwięksi światowi producenci akumulatorów samochodowych i przemysłowych – Johnson Controls, Exide Technologies i Enersys Holding Europe oraz wiele mniejszych firm z różnych branż.

Udział największych klientów w przychodach w 2019 r. obrazuje poniższy wykres: 

 

 

 

 

Kontakt do działu handlowego.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ