Oferta

 • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

 • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

 • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne

Laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Orzeł Biały rozpoczęło działalność 1 sierpnia 2013 roku.

Laboratorium wykonuje kompleksowe analizy próbek:

Wód i ścieków w zakresie:

 • odczyn pH
 • przewodność właściwa
 • chlorki
 • siarczany
 • metale np. ołów, cynk, kadm, żelazo, mangan, miedź
 • twardość ogólna
 • wapń
 • magnez
 • fosfor
 • zawiesina
 • substancje ropopochodne

Metali i ich stopów, koncentratów metalonośnych, rud i odpadów metalonośnych, gleb w zakresie:

 • woda
 • ołów
 • cynk
 • antymon
 • miedź
 • bizmut
 • srebro
 • żelazo
 • inne

Paliw stałych w zakresie:

 • wilgoć
 • popiół
 • siarka
 • ciepło spalania
 • wyliczenie wartości opałowej

Laboratorium jest wyposażone w wyspecjalizowany sprzęt. Zakres badań i ich jakość jest wynikiem wykorzystywania nowoczesnych technik:

 • optycznej spektrometrii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)
 • absorpcji atomowej (FAAS)
 • chromatografii gazowej(GC) z detektorem FID
 • spektrofotometrii (UV-VIS)
 • wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • kalorymetrii

Zapewniamy wysoką jakość usług, poufność i terminowość wykonywanych badań. Personel laboratorium posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych. Gwarantem wysokiej jakości badań wykonywanych przez laboratorium jest wdrożony i udokumentowany system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Szczegółowa wycena usług laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Orzeł Biały kierowana jest do każdego Zleceniodawcy indywidualnie po złożeniu przez Niego zapytania ofertowego.

Kontakt do Laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ