O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Zakład produkcyjny

Orzeł Biały S.A. prowadzi procesy wykorzystując najlepsze dostępne techniki produkcji (BAT), przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością produkcji. Dążenia te realizowane są między innymi poprzez wdrożony w Spółce Orzeł Biały Zintegrowany System Zarządzania według norm: PN-ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*, Orzeł Biały S.A. został zaklasyfikowany jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na stosowane w procesie technologicznym substancje zawierające związki ołowiu. Więcej informacji na ten temat, zostało zamieszczone w poniższym dokumencie.

(*wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej)

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ