O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Władze spółki

Zarząd Spółki

Konrad Sznajder
Prezes Zarządu

Sławomir Czeszak
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Tomasz Lewicki
Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Naczelnego


Ireneusz Staniewski
Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Operacyjnych

Rada Nadzorcza

Adam Zdrojewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Jakubowska
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Sankowski
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

Michał Mielniczuk
Członek Rady Nadzorczej

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ