O Spółce

 • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

 • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Strategia rozwoju

Polem działania Orła Białego jako firmy recyklingowej jest ochrona środowiska przed odpadami powstającymi w związku z rozwojem motoryzacji w Polsce. Ambicją Spółki jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i potencjału do rozwinięcia technologii pełnego odzysku materiałów użytecznych z tych odpadów oraz pełny ich recykling do postaci pełnowartościowych i cenionych na rynku produktów.

Mocna pozycja rynkowa Spółki jest efektem stałego dążenia do utrzymania przewagi konkurencyjnej, zarówno w zakresie wysokiej jakości, jak i różnorodnej oferty, przy jednoczesnej koncentracji na rentowności produkcji. Strategia ta wiąże się z ciągłym inwestowaniem w rozwój i twórczym wykorzystaniem najnowszych technologii w produkcji, co pozwala zaspokoić oczekiwana najbardziej wymagających klientów.

Strategia spółki opiera się na kilku kluczowych założeniach umożliwiających wzrost osiąganej premii handlowej:

 • poprawianie zyskowności
 • koncentracja na podstawowej działalności, którą jest i produkcja ołowiu, poprzez:
  • zapewnianie wartościowych surowców
  • poprawę efektywności oraz wykorzystanie i zwiększanie zdolności produkcyjnych w zakresie recyklingu,
  • optymalizowanie kosztów,
  • najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i BHP
 • profesjonalizowanie organizacji
 • wchodzenie na rynki międzynarodowe i uniezależnianie się od lokalnego, polskiego rynku
 • rozwijanie europejskiego i lokalnego partnerstwa regionalnego
 • zwiększenie udziału wysoko przetworzonych produktów, zapewniających najwyższą premię handlową (nowoczesne stopy do zaawansowanych technologicznie akumulatorów)

Ideą przyświecającą działalności Orła Białego jest dostarczanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach oraz budowanie wartości Spółki, przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy i zastosowaniu czystych technologii.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ