O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Historia

Powstanie firmy jest historycznie związane z lokalizacją jednego z najstarszych i najintensywniej eksploatowanych zagłębi górniczych na terenie Polski, szczególnie bogatego w rudy cynku, ołowiu i srebra. Początki eksploatacji górniczej sięgają w tym rejonie XII wieku, natomiast intensywna eksploatacja rud metali rozpoczęła się w 1848 roku i zwiększyła po II wojnie światowej.

W 1858 roku na terenie dzisiejszych Piekar Śląskich uruchomiono kopalnię rudy cynku Szarlej Biały – nazwa ta funkcjonowała do 1934 roku. Kopalnia stale się rozwijała i na początku XX wieku była jedną z najnowocześniejszych na Górnym Śląsku.

Po pierwszej wojnie światowej zakład został gruntownie zmodernizowany. Aby zagospodarować rosnące wydobycie w 1928 roku w ramach zakładu uruchomione zostało hutnictwo cynku i ołowiu. Działalność zakładu z tego okresu dobrze pokazuje archiwalny film: https://www.youtube.com/watch?v=g2IbIW18dSM

Po II wojnie światowej zakłady górnicze już pod nową nazwą Orzeł Biały zostały skonsolidowane z okolicznymi kopalniami cynku i ołowiu. Jednocześnie, w związku z wyczerpywaniem się złóż następowało stopniowe zmniejszanie produkcji w działających wówczas przedsiębiorstwach państwowych. Wygaszanie działalności kopalń i hut rozpoczęło się w roku 1980. W 1981 roku zatrzymano ruch w hucie Orzeł Biały, pozostawiając czynnym jedynie zakład ołowiu.

W tym samym roku powstał oddział przerobu złomu akumulatorowego, co można uznać za moment początkowy dla działalności dzisiejszej spółki Orzeł Biały, która jako niezależny podmiot zajmujący się recyclingiem akumulatorów została utworzona na bazie majątku i tradycji działających wcześniej, zlikwidowanych w latach 80. przedsiębiorstw.

Przełomowym wydarzeniem w działalności Spółki było uruchomienie w 2002 roku rafinerii ołowiu, dzięki której spółka Orzeł Biały może produkować wysokiej jakości stopy.

W latach 2007-2008 istotnie zmodernizowany został oddział hutniczy. Zakres modernizacji obejmował wymianę lub remont dotychczasowych pieców oraz zakup nowego dodatkowego pieca do wytopu ołowiu.

W 2007 roku akcje Orła Białego zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2008 roku większościowy pakiet akcji nabył NEF Battery Holdings.

W 2010 r. Londyńska Giełda Metali zarejestrowała markę ołowiu Orzeł Biały S.A. pod nazwą EAGLE 9997, która zapewnia możliwość handlu ołowiem bezpośrednio na giełdzie LME.

W latach 2011-2014 w Orle Białym zrealizowano największy w historii Spółki program inwestycyjny, w ramach którego z pomocą środków krajowych i unijnych wybudowano nowoczesny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy oraz zaawansowaną technologicznie linię do przerobu złomu akumulatorowego.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ