IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Kalendarium

Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2024 rok18.04
2024

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku23.05
2024

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku18.09
2024

Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku14.11
2024

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ