IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Dywidenda

Dywidenda za 2017 r. 

Z zysku za 2017 r. Orzeł Biały wypłacił w formie dywidendy 18,6 mln zł, czyli 1,12 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 31 sierpnia 2018 r., a środki trafiły do akcjonariuszy 14 września 2018 r.

Polityka dywidendowa na lata 2014-2016:

Orzeł Biały zamierza kontynuować regularne wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy. Z uwagi na zakończenie w 2014 r. ambitnego trzyletniego planu inwestycyjnego oraz aktualną sytuacje rynkową, zarząd spółki ma zamiar rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości do 35% zysku netto za dany rok finansowy.

W nadzwyczajnych przypadkach zarząd może dokonać zmian w zasadach przyjętej polityki dywidendowej, a po roku 2016 dokonany zostanie przegląd i rewizaja polityki dywidendowej. 

Dywidenda za 2012 r. 

Z zysku za 2012 r. Orzeł Biały wypłacił w formie dywidendy 3,7 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 4 lipca 2013 r., a środki trafiły do akcjonariuszy 22 lipca 2013 r.

Dywidenda za 2011 r. 

Z zysku za 2011 r. Orzeł Biały wypłacił w formie dywidendy 12,5 mln zł, czyli 0,75 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 28 maja 2012 r., a środki trafiły do akcjonariuszy 14 czerwca 2012 r.

Dywidenda za 2010 r. 

Z zysku za 2010 r. Orzeł Biały wypłacił w formie dywidendy 10,1 mln zł, czyli 0,61 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 11 lipca 2011 r., a środki trafiły do akcjonariuszy 25lipca 2011 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ