IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Dane finansowe

Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) 2013 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2014 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 IVQ 2015 IQ
101 079 103 766 100 036 115 934 100 734 110 297 121 993 125 539 121 081
1 386 8 433 7 129 -4 849 8 159 3 825 6 752 3 829 6 606
907 2 400 1 755 -25 068 4 774 2 079 2 657 -1 639 3 512
-1 883 1 532 164 -27 576 3 102 93 823 -4 056 1 341
-1 048 2 887 -1 054 -31 724 3 225 261 -352 -2 097 -344
-805 2 470 -814 -21 284 2 604 534 -538 -2 435 -449
Zysk na akcję (w PLN) -0,05 0,15 -0,05 -1,28 0,16 0,03 -0,03 -0,15 -0,03
Bilans (w tys. PLN) 2013 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2014 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 IVQ 2015 IQ
351 007 352 960 365 096 355 819 356 895 365 676 377 343 373 146 392 191
262 810 257 881 257 708 235 061 240 728 238 624 238 804 239 985 235 984
88 197 95 079 107 388 120 491 116 166 127 052 138 539 133 161 156 207
Wartość księgowa na 1 akcję w PLN 15,82 15,52 15,51 14,16 14,49 14,36 14,37 14,41 14,17
Rentowności w % 2013 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2014 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 IVQ 2015 IQ
1.4% 8.1% 7.1% -4.2% 8.1% 3.5% 5.5% 3.1% 5.5%
0.9% 2.3% 1.8% -21.6% 4.7% 1.9% 2.2% -1.3% 2.9%
-1.9% 1.5% 0.2% -23.8% 3.1% 0.1% 0.7% -3.2% 1.1%
-1.0% 2.8% -1.1% -27.4% 3.2% 0.2% -0.3% -1.7% -0.3%
-0.8% 2.4% -0.8% -18.4% 2.6% 0.5% -0.4% -1.9% -0.4%

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ