IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

19.02
2024
6/2024 - Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

  Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 19.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę na mocy której z dniem 19.02.2024 r. odwołano Pana Karola Zacharkiewicza z funkcji...

19.02
2024
5/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

16.11
2023
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

21.09
2023
Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.

Lista raportów

Raporty EBI

02.08
2021
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1....

Lista raportów

Kalendarium

18/04
Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2024 rok

23/05
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

18/09
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie