Oferta

 • Orzeł Biały wytwarza kilkadziesiąt rodzajów stopów ołowiu, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym

 • Orzeł Biały S.A. oferuje też oczyszczony polipropylen łamany oraz regranulat polipropylenu uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych akumulatorów

 • Orzeł Biały S.A., dzięki nowoczesnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w prowadzeniu badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne

Laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Orzeł Biały rozpoczęło działalność 1 sierpnia 2013 roku.

Laboratorium wykonuje kompleksowe analizy próbek:

Wód i ścieków w zakresie:

 • odczyn pH
 • przewodność właściwa
 • chlorki
 • siarczany
 • metale np. ołów, cynk, kadm, żelazo, mangan, miedź
 • twardość ogólna
 • wapń
 • magnez
 • fosfor
 • zawiesina
 • substancje ropopochodne

Metali i ich stopów, koncentratów metalonośnych, rud i odpadów metalonośnych, gleb w zakresie:

 • woda
 • ołów
 • cynk
 • antymon
 • miedź
 • bizmut
 • srebro
 • żelazo
 • inne

Paliw stałych w zakresie:

 • wilgoć
 • popiół
 • siarka
 • ciepło spalania
 • wyliczenie wartości opałowej

Laboratorium jest wyposażone w wyspecjalizowany sprzęt. Zakres badań i ich jakość jest wynikiem wykorzystywania nowoczesnych technik:

 • optycznej spektrometrii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)
 • absorpcji atomowej (FAAS)
 • chromatografii gazowej(GC) z detektorem FID
 • spektrofotometrii (UV-VIS)
 • wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • kalorymetrii

Zapewniamy wysoką jakość usług, poufność i terminowość wykonywanych badań. Personel laboratorium posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych. Gwarantem wysokiej jakości badań wykonywanych przez laboratorium jest wdrożony i udokumentowany system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Szczegółowa wycena usług laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Orzeł Biały kierowana jest do każdego Zleceniodawcy indywidualnie po złożeniu przez Niego zapytania ofertowego.

Aktualnie trwają prace nad uzyskaniem potwierdzenia kompetencji technicznych laboratorium poprzez otrzymanie certyfikatu akredytacji udzielanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Kontakt do Laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ