O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Władze spółki

Tomasz Sankowski
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył specjalność Logistyka i Technologia Transportu na kierunku Transport. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe. Od 2009 roku, związany z ZAP Sznajder S.A., gdzie  pełnił m. in. Funkcje Kierownika Wydziału Produkcyjnego w Zakładzie Recyklingu Akumulatorów oraz Pełnomocnika ds. Technicznych. Od 2019 jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych i Ochrony Środowiska.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ