O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Władze spółki

Lewicki Tomasz
Wiceprezes Zarządu ds Handlowych

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zdobył pracując na kluczowych stanowiskach specjalistycznych i zarządczych w departamentach finansowych spółek KGHM Polska Miedź, Huta Katowice, Huta Metali Nieżelaznych Szopienice. Ze Spółką związany uprzednio w latach 2003 - 2015, kiedy to sprawował kluczowe funkcje kierownicze oraz funkcje Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. W latach 2017 - 2020 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółkach z grupy kapitałowej WKG S.A.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ