IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

03.10
2023
8/2023 - Uchylenie likwidacji spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
2023.10.03

11.09
2023
7/2023 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
2023.09.11

15.06
2023
6/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.
2023.06.15

15.06
2023
5/2023 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2023.06.15

19.05
2023
4/2023 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2023.05.19

19.05
2023
3/2023 - Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
2023.05.19

14.04
2023
2/2023 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok.
2023.04.14

09.01
2023
1/2023 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2023 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2023.01.09

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ