IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

31.03
2021
6/2021 - Wstępne szacunkowe wyniki
2021.03.31

17.03
2021
5/2021 - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2021.03.17

01.03
2021
4/2021 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
2021.03.01

01.03
2021
3/2021 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A
2021.03.01

25.01
2021
2/2021 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2021 roku
2021.01.25

21.01
2021
1/2021 - Zmiana funkcji pełnionych w ramach Zarządu Orzeł Biały S.A.
2021.01.21

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ