IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Informacja o potencjalnym wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki

2020.03.18

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12.03.2020 r. w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i jej perspektywy, informuje o możliwym przyszłym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki.

 

Spółka przeanalizowała dostępne dane rynkowe oraz informacje o otoczeniu Emitenta. W związku z powiązaniem działalności Spółki z branżą automotive oraz obserwowanymi decyzjami największych światowych koncernów motoryzacyjnych o ograniczaniu ich działalności, Orzeł Biały S.A. nie może wykluczyć, że wdrażane przez podmioty obecne w branży automotive decyzje, służące przeciwdziałaniu rozwojowi pandemii, będą skutkowały w przyszłości zmianą struktury popytu na produkty Spółki.

 

Ponadto, w związku ze współpracą w ramach dostaw surowców, zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi, wpływ na działalność Spółki mogą mieć wprowadzane restrykcje związane z przemieszczaniem się oraz decyzje o przywróceniu kontroli granicznych.

 

Wpływ na działalność Spółki mogą też mieć dalsze decyzje administracyjne, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich, w tym decyzje banków centralnych oraz innych instytucji wpływających na bieżącą sytuację gospodarczą.

 

Zarząd Spółki, zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu, nie jest w stanie w sposób wiarygodny i odpowiedzialny określić ostatecznego wpływu rozszerzania się wirusa na działalność Spółki, wyniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W Spółce wprowadzone zostały procedury mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowań zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Emitent podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności działalności Spółki w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

godz.: 15:03

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ