IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

2020.02.24

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Spółka otrzymała od Pana Sławomira Czeszaka oraz Pana Marka Łebkowskiego Oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A. z dniem 24.02.2020 roku, godz. 9:30.

 

Pan Sławomir Czeszak na mocy uchwały z dnia 12.12.2019 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, wchodził również w skład Komitetu Audytu.

 

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ