IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Informacja o otrzymaniu decyzji dotyczącej kontroli podatkowej

2020.02.19

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. oraz 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. informuje, że Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego (dalej: Organ) wydał decyzję, na mocy której określił wysokość poniesionej straty Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r. na kwotę 7.7 mln zł (dalej: "Decyzja").

 

Organ w Decyzji podtrzymał stanowisko wyrażone w wynikach kontroli, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2019. W ocenie Organu Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2014 r. o kwotę 2,6 mln zł wynikającą z faktury VAT, wystawionej przez Helidor sp. z o.o. z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do znaku towarowego w roku 2013.

 

Decyzja ta, związana jest z prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego w Przemyślu postępowaniem podatkowym wobec Spółki w zakresie: "rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014r.", o którym to postępowaniu Spółka informowała w raportach bieżących i okresowych. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości Decyzja, może mieć wpływ na wyniki Spółki.

 

Emitent szczegółowo analizuje wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymaną Decyzję oraz będzie informować, o dalszych istotnych działaniach, w niniejszym temacie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

godz.: 16:08

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ