IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

2020.02.14

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do zwołanego na dzień 24 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu przekazuje życiorysy i oświadczenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A., a także ich zgody na kandydowanie, otrzymane od akcjonariusza Spółki tj. ZAP Sznajder Batterien S.A.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ