IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

01.03
2019
3/2019 - Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji – uzupełnienie zawiadomienia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 01.03.2019 r. otrzymał od: - PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (Fundusz), - PineBridge New Europe II GP L.P. (General Partner), oraz NEF Battery...

01.03
2019
2/2019 - Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28.02.2019 r. w godzinach wieczornych otrzymał zawiadomienie od: - PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (Fundusz), - PineBridge New Europe II GP L.P....

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

08.11
2018
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018

10.09
2018
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

09/04
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

09/05
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku

10/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie