IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

18.04
2019
5/2019 - Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P., PineBridge New Europe II GP L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 18.04.2019 r. otrzymał informację od: - PineBridge New Europe Partners II-A, L.P., - PineBridge New Europe II GP L.P., - NEF Battery Holdings S.a.r.l. Treść przedmiotowej informacji Emitent...

04.04
2019
4/2019 - Zawieszenie procesu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Spółka podjęła decyzję o zawieszeniu procesu przeglądu dostępnych opcji strategicznych oraz wstrzymaniu działań związanych z realizacją umowy z ING Bank N.V....

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

09.05
2019
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

09.04
2019
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2018 rok

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

10/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11
Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie