42%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce (I pół. 2014 r.)

76,6%

Całego akumulatora jest odzyskiwane przez Spółkę w procesie recyklingu

56 tys. ton

Wolumen sprzedanego ołowiu
i stopów ołowiu w 2013 r.

19/03

Orzeł Biały publikuje wyniki za rok 2014

06/11

Orzeł Biały publikuje wyniki za trzy kwartały 2014 r.

Orzeł Biały, największy w Polsce podmiot specjalizujący się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracował po trzech kwartałach 2014 r. 333,0 mln zł przychodów, tj. 9,2% więcej niż przed rokiem.  EBITDA...

Kalendarium

05/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku

27/08

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie