43%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2016 r.

78%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2016 r.

65,7

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2016 r.

15/11

GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ BIAŁY PRODUCENT OŁOWIU RAFINOWANEGO I STOPÓW OŁOWIU ODNOTOWAŁA WZROSTY W III KWARTALE 2017 R.

Orzeł Biały zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA 11,3 mln zł. (wzrost o 91,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Do osiągniętego wyniku przyczynił się głównie wzrost notowań ołowiu oraz dalszy wzrost...

19/09

Stabilny rynek zbytu oraz wysoki wolumen sprzedaży w I połowie 2017 roku

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2017 r. przychody na poziomie 324,8 mln zł, wobec 241,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co...

Kalendarium

19/09

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

15/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie