39%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2014 r.

76,6%

Całego akumulatora jest odzyskiwane przez Spółkę w procesie recyklingu

60 tys. ton

Wolumen sprzedanego ołowiu
i stopów ołowiu w 2014 r.

12/10

Brynica 2016

13 października br. o godzinie 10:00 w ramach ćwiczeń obronnych prowadzonych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie na terenie zakładu Orzeł Biały – Oddział Recyklingu przeprowadzone zostaną ćwiczenia...

24/08

Orzeł Biały publikuje wyniki za I półrocze 2016r.

Grupa Orzeł Biały wypracowała pozytywny wynik  w I półroczu 2016 roku   Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2016...

Kalendarium

24/08

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku

09/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie