39%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2014 r.

76,6%

Całego akumulatora jest odzyskiwane przez Spółkę w procesie recyklingu

60 tys. ton

Wolumen sprzedanego ołowiu
i stopów ołowiu w 2014 r.

13/05

Orzeł Biały publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2015 r.

Orzeł Biały, największa w Polsce Spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I kwartale 2015 r. przychody na poziomie 121,1 mln zł, co oznacza wzrost o 20% rok do roku. EBITDA...

19/03

Orzeł Biały publikuje wyniki za rok 2014

Orzeł Biały, największa w Polsce Grupa specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2014 r. rekordowe w swojej historii przychody na poziomie 458,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9,0% rok do...

Kalendarium

27/08

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku

05/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie