43%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2016 r.

78%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2016 r.

65,7

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2016 r.

05/07

Oferta sprzedaży terenów inwestycyjnych

Orzeł Biały zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej

05/07

Oferta sprzedaży budynków użytkowych

Orzeł Biały zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży budynków użytkowych położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej

Kalendarium

19/09

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

15/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie