39%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2014 r.

76,6%

Całego akumulatora jest odzyskiwane przez Spółkę w procesie recyklingu

60 tys. ton

Wolumen sprzedanego ołowiu
i stopów ołowiu w 2014 r.

14/11

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” SP. Z O.O.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez...

09/11

Grupa Orzeł Biały publikuje wyniki za trzy kwartały 2016 roku

  Orzeł Biały producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracował po trzech kwartałach 2016 roku przychody na poziomie 366,2 mln. zł EBITDA po trzech kwartałach 2016 roku wyniosła 18,5...

Kalendarium

24/08

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku

09/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie